20 metų patirtis!

Medžiagos statybai, reklamai, gamybai ir spaudai

UAB Proplastik Privatumo Politika

UAB „PROPLASTIK“

PRIVATUMO POLITIKA

 1. SĄVOKOS
 2. UAB „Proplastik“ (toliau – Proplastik) Privatumo politikoje (toliau – Politika) naudojamos sąvokos:
  • Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti;
  • Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;
  • Reglamentas – Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. Reglamentas (ES) 2016/679.
  • Slapukas – nedidelis tekstinis failas, kurį internetinis puslapis [http://www.proplastik.lt/] išsaugo lankytojo galiniame įrenginyje (kompiuteryje, mobiliajame telefone);
  • kitos sąvokos kaip jos apibrėžtos Reglamente, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose LR teisės aktuose, reguliuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.
 3. INTERNETINIAME PUSLAPYJE TVARKOMI ASMENS DUOMENYS
 4. Proplastik internetiniame puslapyje [http://www.proplastik.lt/] Jūsų asmens duomenis tvarko:
  • įrašant internetiniame puslapyje [http://www.proplastik.lt/] naudojamus slapukus į Jūsų galinį įrenginį, kurį naudodami apsilankote šiame puslapyje;
  • Jums pateikus internetinio puslapio sekcijoje [http://www.proplastik.lt/kontaktai/] užklausą.
 1. Proplastik naudojami internetinio puslapio [http://www.proplastik.lt/] slapukai įrašomi į Jūsų galinį įrenginį pirmą kartą apsilankius šiame puslapyje.
 2. Slapukų pagalba Proplastik tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis:
  • Jūsų naudojamos naršyklės tipą;
  • Jūsų naršymo istoriją;
  • Jūsų galiniam įrenginiui priskirtą internetinio protokolo (IP) adresą;
  • apsilankymų internetiniame puslapyje skaičių;
  • naršymo Proplastik internetiniame puslapyje trukmę;
  • peržiūrėtas Proplastik internetinio puslapio sekcijas;
  • kitą informaciją apie Jūsų atliktus veiksmus Proplastik internetiniame puslapyje.
 3. Slapukus Proplastik naudoja siekdama:
  • užtikrinti internetinio puslapio funkcionalumą;
  • tobulinti ir vystyti internetinį puslapį, kad jis atitiktų Jūsų naršymo poreikius;
  • diegti internetiniame puslapyje naujas funkcijas, kurios palengvintų naudojimąsi puslapiu, informacijos puslapyje paiešką, taip pat sudarytų galimybes internetiniu puslapiu naudotis platesniam naudotojų ratui;
  • užtikrinti parduodamos produkcijos ir teikiamų paslaugų plėtrą;
  • analizuoti naudotojų elgseną naršant Proplastik internetiniame puslapyje;
  • susieti savo internetinį puslapį su administruojamomis socialinių tinklų paskyromis:
  • [https://www.facebook.com/ProplastikUAB/];
  • [https://www.pinterest.com/pproplastik1/].
  • vesti statistiką apie tai, kaip yra naudojamas Proplastik internetinis puslapis;
  • susieti savo internetinį puslapį su partnerių internetiniais puslapiais;
  • pateikti Jums visą reikalingą informaciją apie Proplastik teikiamą produkciją ir paslaugas, mūsų partnerius ir jų teikiamą produkciją ir paslaugas.
 4. Proplastik internetiniame puslapyje naudojami šių kategorijų slapukai:
  • griežtai privalomi slapukai, skirti užtikrinti internetinio puslapio funkcionavimą tam, kad galėtumėte naudotis visomis internetinio puslapio funkcijomis. Šie slapukai renka bendro pobūdžio informaciją apie lankytojų naudojimąsi internetiniu puslapiu;
  • analitiniai slapukai, leidžiantys atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus, stebėti, kokiomis internetinio puslapio sekcijomis lankytojai naudojasi, taip pat renkantys kitą informaciją, susijusią su svetainės naudojimu. Šie slapukai suteikia Proplastik informaciją, kuri panaudojama internetinio puslapio tobulinimui ir naujų funkcijų diegimui;
  • funkciniai slapukai, padedantys atpažinti ir įsiminti internetiniame puslapyje besilankiusius lankytojus, jų lankytas internetinio puslapio sekcijas, naudotas internetinio puslapio funkcijas, internetiniame puslapyje darytus pakeitimus ir kitus internetiniame puslapyje atliktus pasirinkimus. Pakartotinai lankantis Proplastik internetiniame puslapyje jis bus suderintas pagal Jūsų anksčiau atliktus pasirinkimus, išskyrus atvejus, kai Jūs rankiniu būdu pašalinate Proplastik internetinio puslapio funkcinius slapukus iš savo interneto naršyklės arba šie slapukai automatiniu būdu yra pašalinami iš jūsų galinio įrenginio pasibaigus slapukų naudojimo laikotarpiui;
  • tiksliniai socialinių tinklų paskyrų [https://www.facebook.com/ProplastikUAB/] ir [https://www.pinterest.com/pproplastik1/] slapukai, skirti integruoti Proplastik socialines paskyras į Proplastik internetinį puslapį. Šie slapukai leidžia dalintis Jums savo socialinėje paskyroje informacija, skelbiama Proplastik internetiniame puslapyje ir socialinėse paskyrose.
 5. Žemiau pateiktoje lentelėje nurodomi Proplastik slapukų naudojimo laikotarpiai:
Slapuko pavadinimas Naudojimo laikotarpis
Griežtai privalomi slapukai
PHPSESSID Baigus naršymo sesiją
_wpfuuid 1 metai
Analitiniai slapukai
1P_JAR 1 mėnesis
APISID 2 metai
CONSENT 20 metų
HSID 2 metai
NID 7 mėnesiai
SAPISID 2 metai
SID 2 metai
SIDCC 3 mėnesiai
SSID 2 metai
_ga 2 metai
_gat 1 minutė
_gid 1 diena
Funkciniai slapukai
locale 7 dienos
OGP 2 mėnesiai
OGPC 2 mėnesiai
Tiksliniai arba reklaminiai slapukai
fr 4 mėnesiai
act Baigus naršymo sesiją
c_user 4 mėnesiai
pl 4 mėnesiai
presence Baigus naršymo sesiją
spin 1 diena
wd 7 dienos
xs 4 mėnesiai
_auth 1 metai
_pinterest_cm 1 metai
_pinterest_sess 1 metai
 1. Slapukai Proplastik internetiniame puslapyje yra naudojami Jūsų sutikimo pagrindu. Jums apsilankius pagrindiniame Proplastik internetiniame puslapyje iššokančiame lange galite sutikti, kad būtų įrašomi visi internetiniame puslapyje naudojami slapukai į Jūsų galinį įrenginį. Jei nenorite duoti sutikimo dėl visų Proplastik internetiniame tinklapyje naudojamų slapukų įrašymo, galite eiti į slapukų valdymo parametrus, į kuriuos nuoroda pateikiama tame pačiame iššokančiame lange. Slapukų valdymo parametruose galite pažymėti, su kurių kategorijų slapukų įrašymu sutinkate. Griežtai privalomi slapukai įrašomi į Jūsų galinį įrenginį nepriklausomai nuo to, ar davėte sutikimą, kadangi be šių slapukų funkcionavimo negalėsite naudotis visomis Proplastik internetinio puslapio funkcijomis. Jei neduosite sutikimo dėl funkcinių slapukų įrašymo, pakartotinai lankantis Proplastik internetiniame puslapyje jis nebus suderintas pagal Jūsų poreikius ir anksčiau puslapyje atliktus pasirinkimus. Jei neduosite sutikimo dėl analitinių slapukų įrašymo, Proplastik negalės įvertinti, kokie internetinio puslapio patobulinimai ir kokios papildomos funkcijos yra reikalingos, siekiant pagerinti Jūsų naršymo šiame puslapyje kokybę. Jei neduosite sutikimo dėl tikslinių arba reklaminių slapukų įrašymo, negalėsite iš Proplastik internetinio puslapio prisijungti prie Proplastik socialinių tinklų paskyrų [https://www.facebook.com/ProplastikUAB/] ir [https://www.pinterest.com/pproplastik1/].
 2. UŽKLAUSŲ PATEIKIMAS PROPLASTIK INTERNETINIAME PUSLAPYJE
 3. Norėdami pateikti Proplastik internetinio puslapio paskyroje [http://www.proplastik.lt/kontaktai/] užklausą dėl Proplastik teikiamos produkcijos, paslaugų, kainų ar kitais klausimais privalote pateikti savo el. pašto adresą. Jūsų el. pašto adresas internetiniame puslapyje tvarkomas Proplastik teisėto intereso pagrindu siekiant atsakymą į užklausą pateikti tinkamam adresatui.
 4. Jūsų užklausos metu pateiktas el. pašto adresas yra tvarkomas ne ilgiau nei reikia pateikti atsakymą į užklausą. Proplastik pateikus atsakymą į užklausą, Jūsų el. pašto adresas yra ištrinamas.
 5. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS
 6. Proplastik internetiniame puslapyje [http://www.proplastik.lt/] tvarkomi Jūsų asmens duomenys nėra perduodami tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai perduoti Jūsų asmens duomenis Proplastik turi teisinę prievolę vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

 

 1. INTERNETINIO PUSLAPIO LANKYTOJŲ TEISĖS
 2. Sutikdami su internetinio puslapio [http://www.proplastik.lt/] slapukų įrašymu į Jūsų galinį įrenginį, taip pat užklausos metu pateikdami savo el. pašto adresą, Jūs įgyjate šias teises:
  • teisę susipažinti su Jūsų tvarkomais asmens duomenimis;
  • teisę reikalauti ištaisyti, papildyti ar ištrinti Jūsų tvarkomus asmens duomenis;
  • teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
  • teisę gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Proplastik, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui;
  • teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu.
 3. Jūsų teisių įgyvendinimo sąlygas, apribojimus ir tvarką nustato Proplastik Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, su kuriuo galite susipažinti čia.
 4. Manydami, kad Proplastik internetiniame puslapyje vykdomas Jūsų asmens duomenų tvarkymas neatitinka Reglamento, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų LR įstatymų ir teisės aktų, reguliuojančių asmens duomenų tvarkymą, reikalavimų ar kitaip pažeidžia Jūsų teises ir laisves, galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją įstatymų nustatyta tvarka.

Įspėjame, jog aukščiau pateikta informacija yra UAB Proplastik intelektualinė nuosavybė, kopijuoti griežtai draudžiama.

Mūsų partneriai